Gnarpsviljan

Inspirerade aktiviteter för alla

Den ideella föreningen Gnarpsviljan har ambitionen att utveckla Gnarpviljan till någonting nytt under mantrat ”Inspirerande aktiviteter för alla.” Målsättningen är att lyfta idrottshallen till något alldeles extra genom att skapa möjligheter för nya typer av aktiviteter som alla kan arrangera och delta på. Genom satsningen skapar vi en regional samlingsplats.

För att komma vidare i utvecklingen så behöver vi dina tankar, idéer och erfarenheter om vad som skulle locka dig, din förening eller dina vänner till Gnarpviljan.

Om vi får in intressanta förslag planerar vi att vi att starta ett projekt för genomförande av Gnarpsviljan 2.0. Ledorden för projektet är Öppenhet, Stimulans, Hälsa, Kreativitet, Jämställdhet, Lika möjligheter, Tillgänglighet, Miljö och Hållbarhet.

Vi är tacksamma för alla idéer och förslag.

Finansiering av projektet är tänkt att genomföras tillsammans med stiftelser och fonder.

Hälsningar Gnarpsviljan och Allas Gnarp